2 1 3,417
محفل شعر و داستان
چند بیت از این شعر به اشتباه تایپ شده و اصلاحات مربوط به وزن شعر درست انجام نشده... ادامه
14 0 6,838
محفل خوشنویسی
دعای نادعلی سایز ۷۰×۵۰ کاغذ آهار مهره
13 0 6,151
محفل خوشنویسی
دعای ربنا سایز ۷۰ ×۵۰
6 0 4,914
محفل خوشنویسی
#سیاه مشق— دعای فرج — اجرا شده روی ورق طلا—مرکب سنتی
9 0 5,856
محفل خوشنویسی
دعای امیرالمومنین علیه السلام
11 0 3,529
محفل خوشنویسی
شعر و خط: #اکبرنژاد التماس دعای مخصوص
15 0 3,761
محفل خوشنویسی
#فرازی از دعای جوشن کبیر
10 0 6,222
محفل گویندگی
دکلمه حامد عقیلی - بانوی قم سروده ای از آقای امیر عظیمی با دکلمه حامد عقیلی *... ادامه
5 0 4,122
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
ای روزگار مرا محتاج زانوهای خودم کردی نمیدانم نفرینت کنم یا دعایت...!
Loading