1. سبحان قزلو
    Follow
3 1 5,334
محفل شعر و داستان
چند بیت از این شعر به اشتباه تایپ شده و اصلاحات مربوط به وزن شعر درست انجام نشده... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نادر صهبا
رخ
آسمان مصطفایی