15 0 10,093
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#آبرنگ سن پطرزبورگ #کاغذ هانی موله(خروس) #۱۳۸۹ #کتایون عمادی
14 0 6,890
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
#ترکیب مواد # کاغذ خروس نشان آلمانی #50*40
11 0 3,020
محفل سایر هنر ها
خروس طلایی.۷۵در ۱متر
11 1 2,314
محفل سایر هنر ها
خروس جنگی متریال ضایعات آهن ارتفاع ۱/۲۰سانتیمتر
11 6 2,343
محفل سایر هنر ها
خروس های جنگی متریال:ضایعات آهن
33 15 2,698
محفل نقاشی و گرافیک
60X50CM
نسرین تقوایی سال خلق اثر ۹۸ #نقاشی #اکرلیک #بوم #اکرلیک روی بوم #خروس # نقاش... ادامه
32 10 2,705
محفل نقاشی و گرافیک
60X50CM
نسرین تقوایی سال خلق اثر ۹۸ #نقاشی #اکرلیک #بوم #اکرلیک روی بوم #خروس # نقاش... ادامه
2 0 6,099
محفل شعر و داستان
آن طرفِ دلتنگی زندگی پیرهنی تنگ تر از دلتنگی ست گم شدن درخود ودرپیرهنِ ب... ادامه
0 0 1,406
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
عنوان:خروس بر بام تکنیک:خودکار آرتیست:مریم شانه تراش
4 0 2,177
محفل نقاشی و گرافیک
خروس تکنیک رنگ و روغن روی مقوای مخصوص اندازه 30*40
4 1 11,849
محفل سایر هنر ها
خروس معرق مینیاتور برجسته
Loading