1. چنگیزرحمتی
    Follow
0 0 19
محفل شعر و داستان
زندگی مسافری تنهاست که در هر ایستگاهی پاره ای از خودش را پیاده می کند بین رو... ادامه
0 0 19
محفل شعر و داستان
بی تو زمان پژمرده شده است و زندگی لجی ست که با خود کرده ایم. #چنگیز_رحمت... ادامه
0 0 19
محفل شعر و داستان
وقتی تو نیستی که آزادم کنی چه فرقی می کند چه کسی خریدارم است پرنده فروش ها ... ادامه
0 0 224
محفل شعر و داستان
در کفه ای تمام داشته هایم را... درکفه ای تمام نداشته‌هایم را... تساویِ ز... ادامه
0 0 233
محفل شعر و داستان
بُریده بُریده می خندیم و شادی،پاره پاره بیرون میفتد مثل قفسی که پرنده را تک... ادامه
0 0 990
محفل شعر و داستان
آن طرفِ دلتنگی زندگی پیرهنی تنگ تر از دلتنگی ست گم شدن درخود ودرپیرهنِ ب... ادامه
0 0 23
محفل شعر و داستان
شعر عاشقانه قندیلِ آرزوها وقتی دلی برای نَمُردن شکسته بود پنداشتم‌نه‌د... ادامه
0 0 23
محفل شعر و داستان
شعرعاشقانه قدمِ زندگی وزندگی قدمی با تو بود ودیگر‌نیست که شاعری صنمی‌بات... ادامه
0 0 23
محفل شعر و داستان
شعر عاشقانه مانند شعرهای پُر از استعاره‌ ایم آری اگر چه دور ولی با اشاره‌... ادامه
0 0 24
محفل شعر و داستان
شعر عاشقانه شبگردِ خاطره با هیچ رفتنی دل وپا همسفر نشد چون‌بی"من"و"تو"قصّ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

یداله رحیمی -امید-
صادق شکیبایی
mohammad