1. محمدعلی آزادی
    Follow
17 2 2,319
محفل سایر هنر ها
آنیموس فلز وضایعات آهن ارتفاع ۷۰سانت
11 2 1,988
محفل سایر هنر ها
موضوع.درامتداد زمان متریال ضایعات فلز و آهن
11 1 1,786
محفل سایر هنر ها
خروس جنگی متریال ضایعات آهن ارتفاع ۱/۲۰سانتیمتر
11 2 1,810
محفل سایر هنر ها
خروس های جنگی متریال:ضایعات آهن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهه قاسمی
محسن رامه
Minaoojaghi