1. محمدعلی آزادی
    Follow
18 4 2,476
محفل سایر هنر ها
آنیموس فلز وضایعات آهن ارتفاع ۷۰سانت
12 2 2,186
محفل سایر هنر ها
موضوع.درامتداد زمان متریال ضایعات فلز و آهن
11 1 1,949
محفل سایر هنر ها
خروس جنگی متریال ضایعات آهن ارتفاع ۱/۲۰سانتیمتر
11 6 1,980
محفل سایر هنر ها
خروس های جنگی متریال:ضایعات آهن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میترا
پریسا توکلی
رضا نوری (میکائیل)