نتایج جست جو "تابلو_نقاشیخط" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #تابلو_نقاشیخط
زخمهای من همه از عشق است ...
اکریلیک و مرکب روی بوم 
#فروخته_شد
جواد یوسف زاده 1399
فروخته شد
3 0 15,085
محفل خوشنویسی
120X120CM
#تابلو_نقاشیخط زخمهای من همه از عشق است ... اکریلیک و مرکب روی بوم #فروخته_ش... ادامه
3 0 15,044
محفل خوشنویسی
65X120CM
#تابلو_نقاشیخط هرچه در خاطر من بود فراموشم شد جز خیال تو که هرگز نرود از یادم... ادامه
8 1 17,736
محفل خوشنویسی
120X120CM
#تابلو_نقاشیخط هرکه دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که دراین دام... ادامه
5 2 16,388
محفل خوشنویسی
135X135CM
#تابلو_نقاشیخط ای در دل من اصل تمنا همه تو وی در سر من مایه سودا همه تو اک... ادامه
4 0 15,935
محفل خوشنویسی
135X135CM
‌‌ #تابلو_نقاشیخط ای زندگی تن و توانم همه تو. جانی و دلی ای دل و جانم همه تو ... ادامه
7 2 15,266
محفل خوشنویسی
85X115CM
#تابلو_نقاشیخط قد بلند تورا تا به بر نمی گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی آید ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #تابلو_نقاشیخط 
ای در دل من میل و تمنا همه تو 
وندر سر من مایه سودا همه تو 
هرچند به روز گار در می نگرم ..
امروز همه تویی و فردا همه تو ...
#فروخته_شد
اکریلیک . مرکب و ورق طلا روی بوم 
جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
فروخته شد
8 1 16,241
محفل خوشنویسی
65X130CM
#تابلو_نقاشیخط ای در دل من میل و تمنا همه تو وندر سر من مایه سودا همه تو ه... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #تابلو_نقاشیخط
از پس شب برون بیا تا که ببینمت دمی ...ای مه چهارده شبم درد مرا تو مرهمی 
اکریلیک . مرکب . ورق نقره روی بوم 
جواد یوسف زاده 
#فروخته_شد
۱۳۹۹
فروخته شد
9 0 15,895
محفل خوشنویسی
120X120CM
#تابلو_نقاشیخط از پس شب برون بیا تا که ببینمت دمی ...ای مه چهارده شبم درد مرا ت... ادامه
3 0 8,764
محفل خوشنویسی
120X120CM
#تابلو_نقاشیخط آینه ضمیر من جزتو نمی دهد نشان اکریلیک و مرکب روی بوم جواد... ادامه
2 0 4,341
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم 100 در 100 هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم بر هر سطح تیره ای رو... ادامه
5 0 6,136
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم اثر محمد ابراهیمی جویباری #تابلو_نقاشیخط
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #تابلو_نقاشیخط
بوی خوش تو هرکه زباد صباد شنید 
از یار آشنا سخن آشنا شنید . حافظ
اکریلیک . ورق طلا و ترکیب مواد روی بوم 
#فروخته_شد
جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
فروخته شد
10 1 11,190
محفل خوشنویسی
95X95CM
#تابلو_نقاشیخط بوی خوش تو هرکه زباد صباد شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید . حاف... ادامه
3 1 5,817
محفل خوشنویسی
50X130CM
#تابلو_نقاشیخط در پرده اسرار کسی را ره نیست زین تعبیه جان هیچکس اگه نیست جز... ادامه
1 0 741
محفل خوشنویسی
90X90CM
مرکب و اکریلیک روی بوم 90 در 90 هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و... ادامه
2 0 2,702
محفل خوشنویسی
80X80CM
تابلوخط. ۴ بیتی .اجرا با تکنیک سه بعدی تماما کار دست #کالیگرافی_تایپوگرافی #تا... ادامه
Loading