نتایج جست جو "ایران نستعلیق" در سایت 100هنر

3 0 4,535
محفل خوشنویسی
20X35CM
خط قدیمی دوره قاجار نسخ ایرانی وصال شیرازی همراه با ترجمه بخط نستعلیق با مر... ادامه
19 3 21,853
محفل سایر هنر ها
نام اثر: نی جنس اثر: الیاف مصنوعی سال ساخت: ۱۳۹۷ شرح اثر: زیبایی بصری خط نستع... ادامه
13 0 14,815
محفل خوشنویسی
شکسته نستعلیق _ چو ایران نباشد تن من مباد... سایز کار ۷۰ در ۵۰
12 0 11,531
محفل خوشنویسی
حسین زیباترین نامی است که در شناسنامه بشریت نوشته اند. #عاشورایی #خط_خودکاری#خوش... ادامه
Loading