نتایج جست جو "انسان" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی Marzieh-bahrami مرکب روى کاغذ
عنوان:کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
4 0 1,101
750,000 تومانخرید اثر
مرکب روى کاغذ عنوان:کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
#مجسمه #قلمزنى #ورق برنج موضوع؛ انسان و زمین پیکره انسانى در حالت تعادل با دوست ب... ادامه
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی:... ادامه
عنوان : ریشه ٧٠/٧٠ ترکیب مواد اکریلیک و رنگ روغن مجموعه : انرژى و ارتباط ... ادامه
عنوان اثر : حفره 40/40 #نقاشى حجم دار تلفیق کاج و #رنگ روغن از مجموعه : حس ... ادامه
عنوان : اسارت ٥٠/٧٠ تکنیک: رنگ رو غن و اکریلیک انسانها از مجموعه : انرژى و ... ادامه
از همه ی انسان ها میشود آموخت . عکاسی خیابانی ثبت لحظاتی در بین مردم شهر و ارادی... ادامه
تنه‌درخته چنار کارحجمی ذهنی مفهومی نام اثر انسان و اژدها
نقاشی رنگ روغن در ابعاد 100*100 موضوع نقاشی, داستان اسطوره ای زرتشتی جنگ میان ت... ادامه
ردپای انسان در طبیعت!
مستند اجتماعی میباشد #درد #انسان_ های# کوچک #که #درد# دارد وبه #تصویر _کشیدم # ۳۵×۲۰
خوشنویس بخشی از #سوره_انسان روی کاغذ #a4 گلاسه
ساخت پرتره سردار عیوض، مرحله مدلسازی، مقیاس ابعاد انسانی ۱۳۹۶
تابلو روی بوم100×70 اکرلیک ابستره اثر هست نام اثر: انسان در عصر معاصر
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
از انسان اولیه نقش دستی باقی مانده از دوست، گرمی دستی دست های من از دوست میگوید ... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی حسین علیزاده و انسان............
3 0 1,531
200,000 تومانخرید اثر
و انسان............
#آفرینش 2 #سایز: 110×150 #تکنیک: رنگ روغن روی بوم توضیح: نیمه گمشده انسان
#رویای حضور انسان دربرابر انسانیت در درون #طبیعت خالص ذهن مرا درگیر خود میکند و ... ادامه
هنر سایر محفل سایر هنر ها صادق جباری نام اثر: آسوده خاطر
جنس اثر: الیاف مصنوعی با روکش ساروج
سال ساخت: 1396
شرح اثر: تندیسی از پیکره لمیده یک مرد که در اوج آسودگی خاطر و راحتی دراز کشیده و تهی از هر استرس و رنجی است.
شرط موفقیت در هر کاری عاری بودن از غم و نگرانی است.
در این اثر سعی بر به نمایش گذاشتن آسودگی انسان از هر بندی است.
8 0 2,042
2,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر: آسوده خاطر جنس اثر: الیاف مصنوعی با روکش ساروج سال ساخت: 1396 شرح اث... ادامه
نقاشی ،همواره جهان های مختلف را بهم نزدیک میکند. نقاشی اجازه زیستن های مختلف را ... ادامه
Loading