نقاش : صبا رحمتی تکنیک : آبرنگ ابعاد ۵۰ در ۷۰ #صبارحمتی #آموزشگاه_تندیس_نگاره#... ادامه
🔴 #نیلوفر_آبی ۳۷×۲۷ #آبرنگ #نقاش:مجید غزنوی 🔴 #Lotus 37×27cm #Watercolor By:Ma... ادامه
انتزاعی تکنیک آبرنگ اندازه 50 ×35 #آبرنگ #watercolor #hamedkharazmi
🔴 #کوچه_های_بیروت ۱۵×۲۰ #آبرنگ #نقاش :مجیدغزنوی 🔴 #Beirut 15×20cm #watercolor... ادامه
#watercolor #rapid #drawing #draw #paint #elephants #khamseh #tanit #chamsa #ham... ادامه
🔴 #پل_ورسک ۳۳×۲۳ #آبرنگ #نقاش:مجید غزنوی 🔴 #Veresk_Bridge 33×23cm #watercolor ... ادامه
🔴 #گلهای_بنفشه ۲۳×۳۳ #آبرنگ #نقاش :مجید غزنوی 🔴 #Violet_flowers 23×33cm #wate... ادامه
🔴 #پاریس_در_باران ۳۰×۴۰ #آبرنگ #نقاش:مجید غزنوی #Rainy_Paris 30×40cm #watercolo... ادامه
🔴غروب برفی سوهانک ۲۰×۱۶ #آبرنگ #نقاش :مجید غزنوی #Sohanak snowy sunset 20×16cm... ادامه
Hey dear one's 🎹 . We all are preys of our own secrets 🎹🎹🎹 Hum sab apne a... ادامه
Hey dear world 💞💞💞 . New watercolor painting by me ; #amiraashrsfadini 🙇 ... ادامه
Hey #blue_world 💙 New watercolor painting by ; #amiraashrafadini 💝👧🌟 #tit... ادامه
watercolor, آبرنگ
آبرنگ , watercolor
watercolor by azita davarkhah , آبرنگ
war colors , love , portrait , watercolor , azita davarkhah
Abyaneh , Vendors , watercolor , iran , azita davarkhah
Shepherd , sheep , iran , watercolor , azita davarkhah
Archer , horseman , watercolor , azita davarkhah
iran , Nomads , tent dweller , Hookah , watercolor , azita davarkhah
landscape , view , Alley filled with flowers , watercolor , iran, Azita davarkhah
iran , Esfahan , Naghshe jahan , watercolor , Azita davarkhah
, Azita davarkhah , Old man , watercolor , portrait ,
new Year , Nowruz , Hajji Firuz , portrait , watercolor , azita davarkhah
inside me , my thoughts , Galaxy , watercolor , azita davarkhah
alone girl , village girl , Kettle , Fire , Steam , watercolor , azita davarkhah
horseman , cowboy , watercolor , Azita davarkhah
iran , tehran , Forest Park , watercolor , azita davarkhah
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی گل azita flower , chair , watercolor , azita davarkhah
107 0 6,575
flower , chair , watercolor , azita davarkhah
love , war , Peace , Hope , watercolor , azita davarkhah