نتایج جست جو "چگونه" در سایت 100هنر

5 0 11,044
محفل خوشنویسی
چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را برای این همه نا باور خیال پرست. محمد علی بهمنی. ... ادامه
6 0 12,921
محفل خوشنویسی
سعدی من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت خط حبیب قنبری اسفند ماه 1397 اجرا با قلم 8... ادامه
16 1 31,080
محفل نقاشی و گرافیک
به نام او جانان به کجا چنین شتابان... هر دم که تو را نظر کنم من ِ جز تو در خودم ... ادامه
3 0 45,729
شعر دلتنگی
دل خسته : رهایت می کنم و خواهم رفت در یکی از این شبها که میرسند از پس غروب نم... ادامه
7 0 4,961
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
تلفیق زیبای رنگ بنگر که چگونه رنگ ها در ام پیچیده اند و خود را به رُخ میکشند. #... ادامه
1 0 1,835
محفل سایر هنر ها
70X150CM
تابلو دختر برهنه گچبری مدرن متریال گچ هست کاملا کار دست هست هیچگونه قالب و د... ادامه
2 0 5,548
محفل شعر و داستان
گـوینـد : چـگونـه زنـدگانـی زیـبـاسـت؟ دل مـرده و لـیک زنـدگـی پـا بـرجاسـت ... ادامه
0 0 6,980
محفل شعر و داستان
#قلم_شب خواب هایم عطر تو را می دهند، بگو، چگونه توانستی از دل آن همه شب بگذ... ادامه
3 0 10,099
محفل خوشنویسی
#چلیپای چند پاره از اشعار مولوی گفتی بیا گفتم گفتم کجا،گفتی میان جان ما گفتی مرو... ادامه
3 0 3,179
محفل نقاشی و گرافیک
#غم در عرض ۲الی ۳ دقیقه کشیده شده و کاملا احساسی بدون هیچگونه رعایت تکنیک.
3 0 15,227
محفل عکاسی
در بند کردن غصه... . . .دوست میدارم بوی خوش را و نه شکوفه را .نبض را و نه جسم را... ادامه
0 0 16,436
محفل نقاشی و گرافیک
بیوگرافى نام: #تابلوسنگ منقش دست بافت و بدون استفاده از دستگاه مدت ساخت اثر:7س... ادامه
Loading