11 0 7,580
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
11 0 7,350
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک سال ۲۰۲۰ لیلا بانکی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد امیرخانی سال ۶۱
سرمشق...
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
5 0 22,805
محفل خوشنویسی
25X25CM
استاد امیرخانی سال ۶۱ سرمشق... تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهرداد علیوند استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق
تذهیب لیلا بیرامی
#فروخته_شد
فروخته شد
3 0 19,659
محفل خوشنویسی
25X30CM
استاد کابلی سال ۶۲ سیاه مشق تذهیب لیلا بیرامی #فروخته_شد
15 0 15,418
محفل سایر هنر ها
15X20X15CM
مجسمه برنز سال ۸۵ بدون عنوان لیلا سبیانی
15 0 14,810
محفل سایر هنر ها
12X29X17CM
مجسمه سنگ و برنز سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
14 0 13,958
محفل سایر هنر ها
12X25X35CM
سنگ و برنز سال ساخت: ۹۷ از مجموعه سرو لیلا سبیانی
33 4 34,328
محفل سایر هنر ها
زیر پاهایم از صدف فرش شده. به افق چشم مى دوزم، جنگلى از مرجان هاى سفید. بى اختیا... ادامه
11 0 8,843
محفل سایر هنر ها
40X14X50CM
مجسمه سنگ و‌آینه سال ۹۷ نام: آپسو لیلا سبیانی
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک لیلا صبوحی #نام اثر:میزبیلیارد  ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال 
لیلا #فروخته_شد
فروخته شد
11 0 8,265
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر:میزبیلیارد ابعاد:٦٠*٨٠ #رنگ و روغن # رئال لیلا #فروخته_شد
8 4 34,965
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
1 0 7,300
دور نیست dournist
لیلا در واکن مویوم ترانه خراسانی معروفی که رضا راشد درتومی با صدای زیبا و نوازن... ادامه
24 0 9,696
محفل نقاشی و گرافیک
بازار تبریز تکنیک مدادرنگی اندازه ۷۰×۵۰ صاحب اثر: لیلا عراقی
4 0 20,185
محفل شعر و داستان
تا شدم سرگشته ات دیدم که شیدا نیستی رنگ لیلا داشتی اما تو لیلا نیستی هر کج... ادامه
7 0 14,831
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلاسلیمی
3 0 4,587
محفل خوشنویسی
50X50CM
تکنیک حجم و چیدمان حروف ابعاد 50*50 1400لیلا باباخانی
9 0 5,418
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
اکریلیک 2021 لیلا بانکی
2 0 1,065
محفل خوشنویسی
45X60CM
برداشت آزاد ، #نقاشیخط روی بوم #فرم_نویسی #انتزاعی #آبستره خالق اثر لیلا فاطمی
2 0 1,011
محفل خوشنویسی
40X50CM
برداشت آزاد ، نقاشیخط #انتزاعی روی بوم ، خالق لیلا فاطمی #آبستره #نقاشیخط
1 0 1,389
محفل خوشنویسی
35X50CM
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن #حافظ_شیرازی بخط لیلا فاطمی #شکسته_نستعلیق #خوشنویسی
4 1 765
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
اکریلیک روی بوم #نقش جان #۱۳۹۸# لیلا صالحی
1 0 1,247
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 1,205
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 1,202
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 1,064
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 867
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
0 0 836
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
اکریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
1 0 834
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
امریلیک روی بوم #لیلا سلیمی
Loading