9 0 7,607
محفل گویندگی
آبِ طلب نکرده همیشه مراد نیست شعراز:فاضل نظری کاری از : #مهدی_واثق
7 0 104,942
محفل خوشنویسی
✅یکصدودوازدهمین زادروز بانوی شعر فارسی، پروین اعتصامی گرامی باد. #خوشنویسی#شکست... ادامه
11 2 8,210
محفل خوشنویسی
شعرازمولوی،ابعاد۵۰×۳۵_کاغذ آهارمهره
3 0 3,592
محفل عکاسی
مقبره الشعرا تبریز
6 0 3,007
محفل عکاسی
مقبره الشعرای تبریز
7 0 6,532
محفل عکاسی
تندیس استاد شهریار - مقبره الشعرای تبریز
12 0 5,727
محفل خوشنویسی
ترکیب , شعراز جناب علیرضا بدیعی
30 13 48,962
محفل شعر و داستان
28 11 40,020
3 0 4,433
محفل خوشنویسی
اندازه اثر70×50 شعراز #خیام #نستعلیق، تذهیب از: استادامامی
1 0 3,065
محفل خوشنویسی
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ شعرازمولانا سایزقلم یک سانت
Loading