10 0 9,893
محفل گویندگی
آبِ طلب نکرده همیشه مراد نیست شعراز:فاضل نظری کاری از : #مهدی_واثق
8 0 134,124
محفل خوشنویسی
✅یکصدودوازدهمین زادروز بانوی شعر فارسی، پروین اعتصامی گرامی باد. #خوشنویسی#شکست... ادامه
11 2 9,434
محفل خوشنویسی
شعرازمولوی،ابعاد۵۰×۳۵_کاغذ آهارمهره
3 0 4,519
محفل عکاسی
مقبره الشعرا تبریز
7 0 3,894
محفل عکاسی
مقبره الشعرای تبریز
8 0 8,672
محفل عکاسی
تندیس استاد شهریار - مقبره الشعرای تبریز
12 0 6,405
محفل خوشنویسی
ترکیب , شعراز جناب علیرضا بدیعی
15 1 5,903
محفل خوشنویسی
34X50CM
50×35_شعرابوسعیدابوالخیر_تحریر1394
34 13 68,082
محفل شعر و داستان
3 0 5,256
محفل خوشنویسی
اندازه اثر70×50 شعراز #خیام #نستعلیق، تذهیب از: استادامامی
2 0 3,292
محفل خوشنویسی
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ شعرازمولانا سایزقلم یک سانت
Loading