نتایج جست جو "خسرو خسروی" در سایت 100هنر

7 0 8,017
محفل سایر هنر ها
7X130CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
15 1 11,014
محفل خوشنویسی
120X60CM
ابعاد: ۶۰×۱۲۰ تکنیک: آکرولیک روی بوم متن: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن ... ادامه
5 0 7,258
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
8 0 7,550
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
5 0 6,379
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 6,323
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 5,555
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 4,685
محفل سایر هنر ها
20X30CM
ترکیب مواد 1398 ملکه نشسته مژگان خسروی
4 0 4,634
محفل سایر هنر ها
5X60CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
1 0 712
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رئال مدادرنگی اثر متین خسروی
1 0 2,241
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نام اثر: #پیر مرد تبتی نام هنرمند: #شهریار خسروی #هایپر رئال #رنگ روغن روی بو... ادامه
0 0 7,128
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
طراحی با مداد و استفاده از رنگ سفید و تحریر و گل های خشک باغ و کوهستان (شیوه شخص... ادامه
7 0 16,233
محفل خوشنویسی
نقاشیخط تکنیک: رنگبری روی مقوا و ورق طلا و پاستل گچی ابعاد بدون قاب: ۵۰×۷۰ متن: ... ادامه
Loading