نتایج جست جو "خسرو خسروی" در سایت 100هنر

10 0 11,169
محفل سایر هنر ها
7X130CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
16 1 12,922
محفل خوشنویسی
120X60CM
ابعاد: ۶۰×۱۲۰ تکنیک: آکرولیک روی بوم متن: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن ... ادامه
9 1 10,161
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
12 0 10,346
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
8 1 8,789
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
6 0 8,640
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
5 0 7,869
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
5 0 6,834
محفل سایر هنر ها
20X30CM
ترکیب مواد 1398 ملکه نشسته مژگان خسروی
6 0 6,768
محفل سایر هنر ها
5X60CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
2 0 1,925
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رئال مدادرنگی اثر متین خسروی
3 0 4,578
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نام اثر: #پیر مرد تبتی نام هنرمند: #شهریار خسروی #هایپر رئال #رنگ روغن روی بو... ادامه
0 0 10,555
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
طراحی با مداد و استفاده از رنگ سفید و تحریر و گل های خشک باغ و کوهستان (شیوه شخص... ادامه
8 0 17,913
محفل خوشنویسی
نقاشیخط تکنیک: رنگبری روی مقوا و ورق طلا و پاستل گچی ابعاد بدون قاب: ۵۰×۷۰ متن: ... ادامه
Loading