نتایج جست جو "خسرو خسروی" در سایت 100هنر

7 0 7,463
محفل سایر هنر ها
7X130CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
15 1 10,702
محفل خوشنویسی
120X60CM
ابعاد: ۶۰×۱۲۰ تکنیک: آکرولیک روی بوم متن: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن ... ادامه
5 0 6,729
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
8 0 6,993
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
5 0 5,825
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 5,790
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 5,031
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
3 0 4,296
محفل سایر هنر ها
20X30CM
ترکیب مواد 1398 ملکه نشسته مژگان خسروی
4 0 4,246
محفل سایر هنر ها
5X60CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
1 0 499
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رئال مدادرنگی اثر متین خسروی
1 0 1,784
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نام اثر: #پیر مرد تبتی نام هنرمند: #شهریار خسروی #هایپر رئال #رنگ روغن روی بو... ادامه
0 0 6,474
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
طراحی با مداد و استفاده از رنگ سفید و تحریر و گل های خشک باغ و کوهستان (شیوه شخص... ادامه
7 0 15,944
محفل خوشنویسی
نقاشیخط تکنیک: رنگبری روی مقوا و ورق طلا و پاستل گچی ابعاد بدون قاب: ۵۰×۷۰ متن: ... ادامه
Loading