نتایج جست جو "خسرو خسروی" در سایت 100هنر

6 0 6,454
محفل سایر هنر ها
7X130CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
15 1 10,197
محفل خوشنویسی
120X60CM
ابعاد: ۶۰×۱۲۰ تکنیک: آکرولیک روی بوم متن: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن ... ادامه
4 0 5,771
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
6 0 6,034
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
4 0 4,891
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
2 0 4,818
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
2 0 4,102
محفل سایر هنر ها
5X60CM
پاپیه ماشه 1399 خاتون های من مژگان خسروی
2 0 3,612
محفل سایر هنر ها
20X30CM
ترکیب مواد 1398 ملکه نشسته مژگان خسروی
3 0 3,564
محفل سایر هنر ها
5X60CM
ترکیب مواد 1398 ملکه مژگان خسروی
1 0 75
محفل نقاشی و گرافیک
50X80CM
رئال مدادرنگی اثر متین خسروی
1 0 1,112
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نام اثر: #پیر مرد تبتی نام هنرمند: #شهریار خسروی #هایپر رئال #رنگ روغن روی بو... ادامه
0 0 5,092
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
طراحی با مداد و استفاده از رنگ سفید و تحریر و گل های خشک باغ و کوهستان (شیوه شخص... ادامه
7 0 15,499
محفل خوشنویسی
نقاشیخط تکنیک: رنگبری روی مقوا و ورق طلا و پاستل گچی ابعاد بدون قاب: ۵۰×۷۰ متن: ... ادامه
Loading