1. علی خسروی
    Follow
  2. کارشناس نقاشی از دانشگاه زنجان گرافیست عکاس مجسمه ساز شرکت در دو نمایشگاه گروهی در تهران در سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ برگزاری نمایشگاه انفرادی در سال ۱۴۰۰ شرکت در جشنواره سالانه ساتین

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Parsgraphicssdj
نغمه شهلایی
AVATAR