1. علی خسروی
    Follow
  2. کارشناس نقاشی از دانشگاه زنجان گرافیست عکاس مجسمه ساز شرکت در دو نمایشگاه گروهی در تهران در سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ برگزاری نمایشگاه انفرادی در سال ۱۴۰۰ شرکت در جشنواره سالانه ساتین

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

لیلیٰ صفاریان طوسی
محمد رضا نیازی
کیانا سلامت