۲۰ مهر بزرگداشت حافظ گرامی باد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد فرصت شمار صحبت
کز این دوراهه منزل
چون بگذریم دیگر
نتوان بهم رسیدن
شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
3 0 1,412
50,000,000 تومانخرید اثر
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن شعر: #حافظ... ادامه
توخودحجاب خودی# حافظ ازمیان برخیز مرکب روی کاغذ ابعاد18*28cm
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است .. حافظ
کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز (حافظ) ابعاد: ۷۰×۱۰۰
کار از تو می رود(مددی) ای دلیل راه (حافظ) ابعاد: ۷۰×۱۰۰
چو ماه روی تو در شام زلف می دیدم (حافظ) ابعاد: ۳۵×۵۰
بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه (حافظ)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی AthenaFaraji نقاشیخط مدرن(دارای بافت)
تکنیک ترکیب مواد و ایربراش روی بوم با لایه محافظ
ابعاد 120 * 160 سانتیمتر
سال 1397
5 0 1,597
5,500,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط مدرن(دارای بافت) تکنیک ترکیب مواد و ایربراش روی بوم با لایه محافظ ابعا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد
ببارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق جواب سلام ما افتد
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
4 0 1,617
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد ... ادامه
جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد ابعاد 70 * 100 ترکیب مواد و آکریلیک روی بو... ادامه
عنوان :زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست تکنیک ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم با لای... ادامه
تکنیک ترکیب مواد و آکریلیک روی بوم با لایه محافظ ابعاد ۱۲۰ * ۸۰ سانتیمتر قابل... ادامه
جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد تکنیک ترکیب مواد و آکریلیک روی بوم با لایه م... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی AthenaFaraji از غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت 
آکریلیک و ترکیب مواد روی بوم با لایه محافظ
۱ * ۱ متر
6 2 1,786
6,000,000 تومانخرید اثر
از غم عشق تو صد حیف ز عمری که گذشت آکریلیک و ترکیب مواد روی بوم با لایه محافظ ... ادامه
شعر از حافظ خوانندگان ‌مریم آخوندی، وحید تاج
بهشت و جهنم ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم با لایه محافظ ۱ * ۱ متر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی AthenaFaraji و عشق به وسعت زمین 
ابعاد ۱۲۰* ۸۰ سانتیمتر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم بالایه محافظ 
درصورت تمایل قاب اثر با هزینه مشتری انجام میشود
3 0 2,177
3,500,000 تومانخرید اثر
و عشق به وسعت زمین ابعاد ۱۲۰* ۸۰ سانتیمتر ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم بالای... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی AthenaFaraji اعماق اقیانوس 
ابعاد ۸۰ *۱۲۰ سانتیمتر
ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم با لایه محافظ
5 0 2,160
4,000,000 تومانخرید اثر
اعماق اقیانوس ابعاد ۸۰ *۱۲۰ سانتیمتر ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم با لایه محافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی AthenaFaraji جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد . 
ابعاد 70 * 100 سانتیمتر
تکنیک ترکیب مواد و آکریلیک روی بوم بامحافظ 
(برجسته) امکان قاب اثر به تمایل و هزینه خریدار
2 0 2,042
4,500,000 تومانخرید اثر
جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد . ابعاد 70 * 100 سانتیمتر تکنیک ترکیب موا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود
در مقامات طریقت هرکجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
5 0 2,384
1,000,000 تومانخرید اثر
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود در مق... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
3 0 2,342
1,000,000 تومانخرید اثر
حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند وان یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب و چنگ ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
#حافظ گرت زپند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد
خط: #اکبرنژاد
7 0 2,356
1,000,000 تومانخرید اثر
بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد #حافظ گرت زپ... ادامه
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر باز گویم نه در ا... ادامه
کشته غمزه تو شد حافظِ ناشنیده پند تیغ سزاست هرکه را درکِ سخن نمی کند
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن
که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
2 0 2,568
500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد نظ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مشیری #اندازه :31* 57

چو بادعزم سر کوی یار خواهم کرد .
حافظ
1 0 1,603
400,000 تومانخرید اثر
#اندازه :31* 57 چو بادعزم سر کوی یار خواهم کرد . حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه آن روز زشوق ساغر می خرمنم بسوخت
#حافظ #سیاهمشق #خوشنویسی
@tablokhatt اینستا
16 0 1,724
2,000,000 تومانخرید اثر
آن روز زشوق ساغر می خرمنم بسوخت #حافظ #سیاهمشق #خوشنویسی @tablokhatt اینستا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه #حافظ همراز عشق و هم نفس جام باده ای
#خطاطی #خوشنویسی
#نستعلیق
@tablokhatt اینستاگرام
18 0 1,700
4,000,000 تومانخرید اثر
#حافظ همراز عشق و هم نفس جام باده ای #خطاطی #خوشنویسی #نستعلیق @tablokhatt اینستاگرام
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه #حافظ..که هرکه بی هنرافتد نظر به عیب کند
14 0 1,722
3,500,000 تومانخرید اثر
#حافظ..که هرکه بی هنرافتد نظر به عیب کند
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه عشق دردانه‌ست و من غواص و دریامیکده..
#غزل حافظ
#نستعلیق# سیاه مشق
@tablokhatt
17 0 1,707
3,500,000 تومانخرید اثر
عشق دردانه‌ست و من غواص و دریامیکده.. #غزل حافظ #نستعلیق# سیاه مشق @tablokhatt
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه خدیا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
#حافظ #شکسته_نستعلیق
طلا
16 0 1,647
6,200,000 تومانخرید اثر
خدیا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی #حافظ #شکسته_نستعلیق طلا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
#حافظ
#شکسته_نستعلیق
15 0 1,603
3,500,000 تومانخرید اثر
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند #حافظ #شکسته_نستعلیق
#المنت لله که درمیکده بازاست/حافظ شیرازی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی داود صادقی #حافظ
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است 
#داود_صادقی 
تحریر ۱۳۹۵
5 0 1,474
500,000 تومانخرید اثر
#حافظ عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۵
بگذرد ایام هجران نیز هم...حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مشیری اندازه 70×30 
شعر  از حافظ 
سیاه مشق
4 0 1,735
1,200,000 تومانخرید اثر
اندازه 70×30 شعر از حافظ سیاه مشق
ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست حافظ شیرازی کارقدیمی
نام اثر #حافظ سبک مینیاتور
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مشیری اندازه ۷۰×۵۰
شعر :حافظ
2 0 1,240
650,000 تومانخرید اثر
اندازه ۷۰×۵۰ شعر :حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی کامبیز عبدل زاده ابعاد: ۸۰×۱۲۰cm
اشاره به ۳ غزل از ۳ شاعر
عراقی
حافظ
شهریار
اکرولیک بروی ورق طلا
4 0 1,309
2,700,000 تومانخرید اثر
ابعاد: ۸۰×۱۲۰cm اشاره به ۳ غزل از ۳ شاعر عراقی حافظ شهریار اکرولیک بروی ورق طلا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت الا یا ایها الساقی...
ابعاد: 20*20
#خط_معلی #حافظ
8 0 2,835
70,000 تومانخرید اثر
الا یا ایها الساقی... ابعاد: 20*20 #خط_معلی #حافظ
#watercolor #rapid #drawing #draw #paint #elephants #khamseh #tanit #chamsa #ham... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی vahidasadi عشق تو نهال حیرت امد.وصل تو کمال حیرت امد
حضرت حافظ
10 0 2,667
500,000 تومانخرید اثر
عشق تو نهال حیرت امد.وصل تو کمال حیرت امد حضرت حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهروزمخلصی ترکیب , شعری ازحافظ
6 0 2,698
1,200,000 تومانخرید اثر
ترکیب , شعری ازحافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی محمدجانپور شعر این اثر از #حافظ است 
ابعاد با حاشیه ۶۰×۸۰
6 0 2,672
3,000,000 تومانخرید اثر
شعر این اثر از #حافظ است ابعاد با حاشیه ۶۰×۸۰
هر کس که دید روی تو بوسید چشم من ....حافظ
از اشعار بی نظیر حضرت حافظ
لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است...حافظ
شعر خواجه حافظ چه خوش صید دام کردی بنازم چشم مستت را
مهر برلب زده ام خون میخورم و خاموشم..حافظ
غزلی از حافظ...خم زلف تو دام کفر و دین است..
تو همچو باد بهاری گره گشا میباش...حافظ
ز در درآ و شبستان ما منور کن شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
تاب بنفشه میدهد طرّه مشکسای تو شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد
شعر: #حافظ 
خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
1 0 1,207
750,000 تومانخرید اثر
ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پیمان آذری سیاه مشق بدون تذهیب می باشد قلم جلی 
شعر از حافظ کار با پرس و پاسپارتو تحویل خواهد شد
4 0 1,460
500,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق بدون تذهیب می باشد قلم جلی شعر از حافظ کار با پرس و پاسپارتو تحویل خواهد شد
دوبله جدید فیلم خداحافظ دختر با صدای شیوامردان نیا
شعر از غزلیات حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین شفیع پور اکردی فقیر وخسته به در گاهت امدم رحمی....
شعر :حافظ
4 0 887
2,000,000 تومانخرید اثر
فقیر وخسته به در گاهت امدم رحمی.... شعر :حافظ
شعر از حافظ بصورت چلیپا
"شیدایی(دیرمغان)" سپیده جندقی شعر:حافظ آهنگ و تنظیم:ارشک رفیعی @sepideh_jandaghi
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی امیرکاظمی سرچشمه فضاسازی با تعدادی از کلمات یک بیت شعر خواجه حافظ شیرازی:بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست  آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست.

اجراباقلم:2سانت و 2ومیل
14 0 2,919
2,500,000 تومانخرید اثر
فضاسازی با تعدادی از کلمات یک بیت شعر خواجه حافظ شیرازی:بحریست بحر عشق که هیچش... ادامه
چلیپایی از اشعار حضرت حافظ خط: وحید نیازی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سیدطه میرحسین زاده قطعه غم مخور
حافظ شیرازی
1 0 736
1,000,000 تومانخرید اثر
قطعه غم مخور حافظ شیرازی
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست - حافظ
هنر خوشنویسی سیاه مشق غلامرضا درزی سیاه مشق شعر حافظ
6 0 3,316
100,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق شعر حافظ
نقاشیخط بر روی بوم با تکنیک آکرولیک برگرفته از مصرع عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم... ادامه
شعر حافظ
قطعه سیاه مشق اندازه 50در70 از حضرت حافظ
بیا بمیکده و چهره ارغوانی کن . حافظ 35*50 اکریلیک روی بوم
بزرگترین حسرت حسرت سلامیست که بعد از خداحافظیش به دلت میمونه...!