اثر جواد یوسف زاده در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/165190

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #نقاشیخط
مهر خورشید رخت هیچ نگنجد به ضمیر ...
وصف یاقوت لبت هیچ نیاید به زبان 

اکریلیک و مرکب روی بوم 
جواد یوسف زاده ۱۴۰۰
6 1 7,457
3,000,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
135X135CM
#نقاشیخط مهر خورشید رخت هیچ نگنجد به ضمیر ... وصف یاقوت لبت هیچ نیاید به زبان اکریلیک و مرکب ر... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

عاطفه مشتری
بسیار عالی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پدیده دهداری
امین البرزی
Akbarghasemi