اثر مشیری در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/155911

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مشیری مقوای رنگ شده با مرکب طلایی 
به تحریر در امده سال تحریر آذر ۱۳۹۹
0 0 249
محفل خوشنویسی
30X48CM
مقوای رنگ شده با مرکب طلایی به تحریر در امده سال تحریر آذر ۱۳۹۹

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Edris Khosravizadeh
سمیه بهمنی نیک
ایرج جوادنیا