اثر اسماعیل مقدسی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123092

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل مقدسی "تبارک الذی ..."
نوع خط: ثلث
نوع مرکب: مرکب مشکی
نوع کاغذ: تذهیب آماده
سال: 1381
#ثلث #تذهیب
4 0 3,547
محفل خوشنویسی
"تبارک الذی ..." نوع خط: ثلث نوع مرکب: مرکب مشکی نوع کاغذ: تذهیب آماده سال: 1381 #ثلث #تذهیب

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ابراهیم دلاوران
هادی عقابی
نصراله میرصالحی