1. مهران حسن خانی
    Follow
11 0 7,046
محفل خوشنویسی
بسراغ من اگر میائید پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است که رگهای هوا پر قاصد هایی... ادامه
21 1 126,255
شعر سکوت
چند صباحی است که ساعت ها رو به قبرستان میچرخند. می شنوی صدای پای مرگ است و ای... ادامه
4 0 5,372
بهار
بدون عنوان
4 0 5,399
بهار
بهار را باور کن
12 1 7,717
برف
عباس آباد همدان
20 1 12,017
آسمان
بدون عنوان
18 0 9,313
آسمان
بدون عنوان
9 0 7,324
آسمان
بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرشجاع شجاعی پور
محمدشیخ میری
reza mohamadi