اثر مهدی خانی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/122375

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  امروز چنانم از محبت
کاتش به فلک رسد ز دودم
5 0 1,687
محفل خوشنویسی
امروز چنانم از محبت کاتش به فلک رسد ز دودم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زینالی
یدالله ویسمرادی
پیمان آذری