1. مهدی خانی
    Follow
13 1 8,089
محفل خوشنویسی
سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
8 0 6,997
محفل خوشنویسی
شکسته - باباطاهر
11 0 6,077
محفل خوشنویسی
در جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالی
5 0 1,607
محفل خوشنویسی
امروز چنانم از محبت کاتش به فلک رسد ز دودم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

وحید سلطانی
محمد علی بنده خدا
سید اصغر صادقیان مطهر(راهی)