1. مهدی خانی
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
10 0 6,008
1,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  شکسته - باباطاهر
5 0 5,085
700,000 تومانخرید اثر
شکسته - باباطاهر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  در جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالی
8 0 4,680
1,000,000 تومانخرید اثر
در جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالی
امروز چنانم از محبت کاتش به فلک رسد ز دودم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

غلامحسین الطافی
هادی نقدی
جواد یوسف زاده