1. مهدی خانی
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
11 0 7,623
1,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  شکسته - باباطاهر
6 0 6,492
700,000 تومانخرید اثر
شکسته - باباطاهر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  در جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالی
9 0 5,719
1,000,000 تومانخرید اثر
در جمع من و این بغض بی قرار جای تو خالی
امروز چنانم از محبت کاتش به فلک رسد ز دودم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیدعلی رئیسی (مشتهربه-میرعلی)
یوسف لطف اله زاده
زینالی