هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

0 0 355
محفل شعر و داستان
دیوار میخواهد چکار ؟! ... ✍️شاعر : #سعیدنادمی آنکه دل را می بَرَد ، دلدار می... ادامه
1 0 1,039
محفل شعر و داستان
گـوینـد : چـگونـه زنـدگانـی زیـبـاسـت؟ دل مـرده و لـیک زنـدگـی پـا بـرجاسـت ... ادامه
2 0 753
محفل شعر و داستان
شبهه من در من مني است كه مرا دوره مي كند و با سر انگشت نازك احساس از من به م... ادامه
1 0 1,128
محفل شعر و داستان
دوستی را دهخـدا تبییـن کن زیـن پس چنیـن : نارفیقـی با رفیـق بنـشسـت و با بیگانـ... ادامه
Loading