هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

عنوان شعر؛هنرمند
جهانی در من است و من در جهانی تنها #آرزو_نوری
#آدم برفی عاشق شعری نو کوتاه و عاشقانه
عنوان شعر :ای صَنَمِ بی مثال
عنوان شعر :میهمان
گریه ی تو و من
Loading