هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

0 0 74
محفل شعر و داستان
بیشتر از استخوان باور می لرزد که نکند نکند خورشید سردش باشد ... #آرمان‌پرن... ادامه
0 0 91
محفل شعر و داستان
می خواهم صادق باشم آغوشت آنقدر زندگی‌ست که احساسِ مرگ می کنم #آرمان‌پرناک ... ادامه
0 0 88
محفل شعر و داستان
#سیاه‌سفید انقدر پلک نزن! بگذار لحظه ای آسمانم را آبی ببینم ... #... ادامه
0 0 221
محفل شعر و داستان
من زخمـی و مـرهـم شـدنـت ؛ پیـشکشـت بـاد مـعشـوقـه و هـمـدم شـدنـت ؛ پیـشکشـت ... ادامه
1 0 1,061
محفل شعر و داستان
آنـکـه دلـبـستـهٔ خـود کـرد و بـشـد دلبنـدم واه ؛ افسـوس ؛ نکـرد ثـانیـه‌ای خـر... ادامه
1 0 585
محفل شعر و داستان
مجموعه #شعر #اقیانوس_در_فنجان #سحر_زینلی در قلبم اگر آمدن و رفتن اثر داشت آن... ادامه
2 0 1,510
محفل شعر و داستان
هم پای دربندت شدم هم دست شستم از جهان هم چشم بستم بر همه، گشتم سراپا گوشِ جان ... ادامه
2 1 1,328
محفل شعر و داستان
محکومیت» گرچه مستی رفته اما نیستم هوشیار هم خواب از چشمم پریده نیستم بیدار هم ... ادامه
3 0 2,932
محفل شعر و داستان
دیوار میخواهد چکار ؟! ... ✍️شاعر : #سعیدنادمی آنکه دل را می بَرَد ، دلدار می... ادامه
1 0 2,318
محفل شعر و داستان
گـوینـد : چـگونـه زنـدگانـی زیـبـاسـت؟ دل مـرده و لـیک زنـدگـی پـا بـرجاسـت ... ادامه
3 0 1,467
محفل شعر و داستان
شبهه من در من مني است كه مرا دوره مي كند و با سر انگشت نازك احساس از من به م... ادامه
3 0 1,797
محفل شعر و داستان
حسین اردشیری نویسنده
Loading