هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

برای امتیاز دهی ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

0 0 506
محفل شعر و داستان
موج اف ام، درجه ی حبابی و حیات خانه که زود برفکی شد...
0 0 183
محفل شعر و داستان
گناه ما یکی بیش نیست ...
0 0 1,542
محفل شعر و داستان
دود بــود و شـب تــار ؛ سـرودم بـیـتـی فـوت شد دل خـودکار ؛ سـرودم بـیتـی پ... ادامه
6 0 13,957
محفل شعر و داستان
عنوان شعر؛ ای سالک(رهرو) عَنقی=عَنقا=سیمرغ
0 0 1,618
محفل شعر و داستان
بیشتر از استخوان باور می لرزد که نکند نکند خورشید سردش باشد ... #آرمان‌پرن... ادامه
0 0 2,183
محفل شعر و داستان
می خواهم صادق باشم آغوشت آنقدر زندگی‌ست که احساسِ مرگ می کنم #آرمان‌پرناک ... ادامه
0 0 1,814
محفل شعر و داستان
#سیاه‌سفید انقدر پلک نزن! بگذار لحظه ای آسمانم را آبی ببینم ... #... ادامه
0 0 2,520
محفل شعر و داستان
من زخمـی و مـرهـم شـدنـت ؛ پیـشکشـت بـاد مـعشـوقـه و هـمـدم شـدنـت ؛ پیـشکشـت ... ادامه
1 0 3,504
محفل شعر و داستان
آنـکـه دلـبـستـهٔ خـود کـرد و بـشـد دلبنـدم واه ؛ افسـوس ؛ نکـرد ثـانیـه‌ای خـر... ادامه
1 0 2,198
محفل شعر و داستان
مجموعه #شعر #اقیانوس_در_فنجان #سحر_زینلی در قلبم اگر آمدن و رفتن اثر داشت آن... ادامه
2 0 3,351
محفل شعر و داستان
هم پای دربندت شدم هم دست شستم از جهان هم چشم بستم بر همه، گشتم سراپا گوشِ جان ... ادامه
2 1 3,071
محفل شعر و داستان
محکومیت» گرچه مستی رفته اما نیستم هوشیار هم خواب از چشمم پریده نیستم بیدار هم ... ادامه
4 0 5,338
محفل شعر و داستان
دیوار میخواهد چکار ؟! ... ✍️شاعر : #سعیدنادمی آنکه دل را می بَرَد ، دلدار می... ادامه
Loading