1. آرش درخشان (غبار)
    Follow
  2. من هر چه در او دیدم گفتم؛ شد ،شعر...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جواد داوری پناه
نامدار
صلاح خسروی (دیاکو)