1. آرش درخشان (غبار)
    Follow
  2. من هر چه در او دیدم گفتم؛ شد ،شعر...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الیاس خمسه
hosseinali
رها پرهام