هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

شعر کوتاه عاشقانه

3 روز تا شروع امتیاز دهی

عنوان ؛تو که بر ی ،...
شب موی بلند به درازا و چنان بود که چشمان تو خورشید از آتش ِ رستار و گویی که در آ... ادامه
بدون عنوان
بخشی از ترانه برباد رفته
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
بدون عنوان
#پرسه در خیال #جلال جاوند
بدون عنوان
بدون عنوان
Loading