هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 29,356
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 13,769
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
26 2 11,734
شعر عاشقانه
بدون عنوان
17 7 15,246
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 12,285
12 0 8,361
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 1 12,091
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 11,701
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 18,093
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 13,646
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 6,000
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 4,479
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 10,937
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 4,467
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 8,549
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 9,724
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading