هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 49,130
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 23,300
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
26 3 21,270
شعر عاشقانه
بدون عنوان
17 7 27,501
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 22,871
12 0 17,384
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 2 20,862
8 1 22,294
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 20,913
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 32,387
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 23,275
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 10,013
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 8,189
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 15,537
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 8,126
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 12,936
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 14,700
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading