هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 39,704
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 18,159
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
26 2 16,017
شعر عاشقانه
بدون عنوان
17 7 21,194
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 17,261
12 0 12,410
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 1 16,722
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 15,924
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 25,060
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 18,000
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 7,825
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 6,153
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 13,089
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 6,134
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 10,603
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 12,175
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading