هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 54,276
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 25,794
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
26 3 23,806
شعر عاشقانه
بدون عنوان
17 7 30,799
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 3 25,676
12 0 19,808
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 2 23,357
8 1 25,352
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 23,312
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 36,576
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 25,879
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 11,110
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 9,207
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 16,732
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 9,114
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 14,133
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 15,926
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading