هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 36,139
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 16,485
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
26 2 14,351
شعر عاشقانه
بدون عنوان
17 7 18,957
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 15,394
12 0 10,831
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 1 14,957
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 14,309
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 22,546
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 16,335
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 7,195
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 5,561
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 12,308
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 5,541
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 9,879
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 11,343
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading