هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 16,025
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 3 8,309
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
17 6 8,107
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 6,363
12 0 3,373
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 0 6,085
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 1 6,557
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 9,810
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 8,017
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 3,203
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 1,983
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 7,630
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 2,013
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 5,560
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 5 6,151
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading