هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 13,604
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 3 7,428
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
17 6 6,968
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 5,283
12 0 2,551
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 0 4,561
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 1 5,349
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 8,076
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 6,800
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 2,377
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 1,505
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 6,213
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 1,594
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 4,825
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 5 5,539
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading