هنر شعر و داستان : شعر عاشقانه

63 3 25,113
شعر عاشقانه
کافه‌ی خاطره ها : برق چشمان تو در قهوه ی من می رقصد ! و من انگار تو را پشت هما... ادامه
41 4 11,699
شعر عاشقانه
گیرم قرار نیست به این عشق خو کنم
17 7 12,775
شعر عاشقانه
من زادهٔ ماه آخر پاییزم شاعر نه، ولی از #عاشقی لبریزم گاهی کمی از حسّ درون خ... ادامه
14 2 10,114
12 0 6,452
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 0 9,949
شعر عاشقانه
متن و نقاشی لاله ملا #لاله ملا #lalaart1979 #lalehMolla
8 2 9,761
شعر عاشقانه
بدون عنوان
8 4 15,298
شعر عاشقانه
گه خنده و گاه اشک و خون ، یعنی من فرهاد و خیالِ بیستون ، یعنی من لیلای ستمک... ادامه
7 0 11,567
شعر عاشقانه
من و عشق اثر ‌شعر لاله ملا خرداد ۹۸
5 0 4,782
شعر عاشقانه
عنوان ؛تو که بر ی ،...
5 0 3,341
شعر عاشقانه
بدون عنوان
5 1 9,654
شعر عاشقانه
شعر سپید# عاشقانه اثر محبوبه بیاتی
4 0 3,336
شعر عاشقانه
بدون عنوان
2 0 7,300
شعر عاشقانه
بخشی از ترانه برباد رفته
2 6 8,314
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading