1. نسیم زندی زاده (ں-ښ ٺاڪ)
    Follow
  2. از شعر رسیدم به روانشناسے! و از روانشناسے به غزل! مدام در حال تردد بین این دو هستم... غزل یا روانشناسے! یا شاید هردو... چاے کہ بے قند نمے شود... موسیقے هم باید باشد... اصلا چاے بدون هِل شبیهہ زنبور بے عسل اسٺ... ں.ښ ٺاڪ

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آیسان سعیدی مقدم
شقایق امیرآراHERV
مس@فر