1. عنایت علیپور
    Follow
  2. بازیگری تیاتر...حضور در جشنواره های دانشجویی تیاتر.جشنواره ی تجربه تیاتر..در حال چاپ اولین کتاب شعر.چندین مقام و رتبه درجشنواره های شعر استانی و منطقه ای

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رها پرهام
احسان رستمیان
امید نورانی فانی