هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

35 0 16,252
شعر شیدایی
بدون عنوان
32 3 17,304
شعر شیدایی
بدون عنوان
26 1 20,304
شعر شیدایی
بدون عنوان
20 1 27,572
شعر شیدایی
چمدان پر شده از لختی پنجره ها بوى باران در خاک گرمی خواب گل خشکیده کوکی که... ادامه
9 0 15,789
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 18,430
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 16,920
شعر شیدایی
بدون عنوان
8 0 17,542
شعر شیدایی
بدون عنوان
7 0 19,133
شعر شیدایی
بدون عنوان
5 0 16,069
شعر شیدایی
بدون عنوان
Loading