اثر ترانه جامه بزرگی در هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/11041

هنر شعر و داستان شعر شیدایی ترانه جامه بزرگی
20 0 17,680
شعر شیدایی
بدون عنوان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیرا آنالویی
سمیه میرزایی
عطیه بزرگی