اثر عبدالملک خرمالی در هنر شعر و داستان : شعر شیدایی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/11073

هنر شعر و داستان شعر شیدایی عبدالملک خرمالی
9 0 15,843
شعر شیدایی
بدون عنوان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیرا آنالویی
محمد ابراهیم گرجی
سایه