نتایج جست جو "معرق_نقش_برجسته" در سایت 100هنر

هنر سایر محفل سایر هنر ها پیام فرجاد این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته  کار شده است و از مجموعه کتابهای بنده میباشد
17 1 9,992
4,500,000 تومانخرید اثر
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته کار شده است و از مجموعه کتابهای بنده میباشد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پیام فرجاد خط #معرق_نقش_برجسته ( معرق چوب)، شعر: غزل کامل #مولوی
« رقصی چنین میانه میدانم آرزوست» 
ابعاد: ۱۵۰*۷۵ cm
15 2 19,402
6,000,000 تومانخرید اثر
خط #معرق_نقش_برجسته ( معرق چوب)، شعر: غزل کامل #مولوی « رقصی چنین میانه میدانم آ... ادامه
هنر سایر محفل سایر هنر ها پیام فرجاد این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته اجرا شده و از مجموعه آثار حیوانات بنده میباشد
8 1 7,747
4,500,000 تومانخرید اثر
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته اجرا شده و از مجموعه آثار حیوانات بنده میباشد
Loading