1. پیام فرجاد
    Follow
  2. اجرای آثار معرق چوب و عکاسی

27 3 17,206
محفل سایر هنر ها
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته کار شده است و از مجموعه کتابهای بنده میباشد
20 2 22,290
محفل خوشنویسی
خط #معرق_نقش_برجسته ( معرق چوب)، شعر: غزل کامل #مولوی « رقصی چنین میانه میدانم آ... ادامه
13 0 7,713
محفل سایر هنر ها
نام: ساز شکسته تکنیک: معرق نقش برجسته
13 1 9,528
محفل سایر هنر ها
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته اجرا شده و از مجموعه آثار حیوانات بنده میباشد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی رضایی
فرهاد قدیریان
طناز اکبری