1. پیام فرجاد
    Follow
  2. اجرای آثار معرق چوب و عکاسی

25 2 14,727
محفل سایر هنر ها
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته کار شده است و از مجموعه کتابهای بنده میباشد
19 2 20,671
محفل خوشنویسی
خط #معرق_نقش_برجسته ( معرق چوب)، شعر: غزل کامل #مولوی « رقصی چنین میانه میدانم آ... ادامه
11 0 7,095
محفل سایر هنر ها
نام: ساز شکسته تکنیک: معرق نقش برجسته
12 1 8,542
محفل سایر هنر ها
این تابلو با تکنیک #معرق_نقش_برجسته اجرا شده و از مجموعه آثار حیوانات بنده میباشد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ادیب شریفی
سعید علیخانی
مژگان عزیزی