نتایج جست جو "مشتاق" در سایت 100هنر

#ساکنین عرش ، مشتاق ورود یک شهیدند تا بسان شاپرک دورش بگردند
مرحباای پیک مشتاقان بده پیغام دوست.....
حافظ مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 کاغذ آهار م... ادامه
گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق، ساکن شود،بدیدم ومشتاق تر شدم
ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
دل خسته : رهایت می کنم و خواهم رفت در یکی از این شبها که میرسند از پس غروب نم... ادامه
سوره مبارک حمد اثر راه یافته در نمایشگاه جمع مشتاقان فرهنگ سرای نیاوران ۱۳۹۴
Loading