14 0 3,449
محفل خوشنویسی
#اکریلیک روی بوم #پارچه #ترمه به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست عاشقم برهمه... ادامه
4 0 2,316
محفل خوشنویسی
عاشقم بر نام جان آرام تو #کالیگرافی #خط نقاشی #۷۰ در ۷۰
8 0 5,451
محفل گویندگی
عاشقم اهل همین کوچه بمبست کناری.. دکلمه احساسی جمشید چراغیان
8 0 42,389
شعر سکوت
باز امشب دیدمت دیدی چه حالی داشتم؟ با نگاهم از دو چشمت یک سوالی داشتم یاد ... ادامه
Loading