6 0 6,925
محفل نقاشی و گرافیک
50X90CM
رنگ روغن روی بوم ۷۰×۵۰ سانتیمتر سال ۱۳۹۹ اسب یعقوب شجاعی
13 1 4,435
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
یعقوب شجاعی ۱۳۹۹ گل رنگ روغن روی بوم
3 0 2,168
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
رنگ روغن روی بوم ۹۰×۵۰ سانتیمتر ۱۳۹۹ یعقوب شجاعی
7 0 41,032
محفل موسیقی
قطعه ی "گپ شو" هدیه ایست از صمیم قلبم به پاس گرمای امیدبخش وجودتان که در این سرد... ادامه
17 1 13,864
نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران
امیر شجاع شجاعی پور 50 در 50
5 0 5,091
محفل نقاشی و گرافیک
32X38X8CM
تکنیک نقاشی دیجیتال پینت جری موشه ، موشی که برای آزادی و شجاعت جنگید اما نتیجه ... ادامه
2 0 3,127
محفل نقاشی و گرافیک
50X90CM
رنگ روغن روی بوم ۱۳۹۹ اسب ۹۰×۵۰ سانتیمتر یعقوب شجاعی
2 0 17,286
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه و نوازنده‌ی #سه_تار: #شروین_رض... ادامه
7 1 5,068
محفل خوشنویسی
جمعت فی صفاتک الأضداد لهذا عزت لک الأنداد زاهد حاکم حکیم شجاع فاتک ناسک فقیر جو... ادامه
Loading