نتایج جست جو "سیاه_مشق" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مجید رجایی نام قطعه: #امید 
#سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی 
مرکب اکرولیک اشمینک آلمان، کاغذ رنگ شده ى دستى 
اندازه ی اثر: 50 * 50 سانتیمتر
1 0 1,829
5,000,000 تومانخرید اثر
نام قطعه: #امید #سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی مرکب اکرولیک اشمینک آلمان، ک... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مجید رجایی خیام
تکنیک: #تلفیقی #ورق_طلا #سیاه_مشق
#متریال #هلند
اندازه ی اثر: 67 * 50 سانتیمتر
1398
4 0 3,122
800,000 تومانخرید اثر
خیام تکنیک: #تلفیقی #ورق_طلا #سیاه_مشق #متریال #هلند اندازه ی اثر: 67 * 50 سا... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار حافظ شهنازملکی ۳۵ در ۵۰
#سیاه_مشق
136 1 9,435
2,000,000 تومانخرید اثر
۳۵ در ۵۰ #سیاه_مشق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی توحید صادقی #سیاه_مشق جلی ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰\۷۰
9 1 4,428
2,000,000 تومانخرید اثر
#سیاه_مشق جلی ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰\۷۰
Loading