نتایج جست جو "سبک سورئالیسم" در سایت 100هنر

نقاشی سورئال
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سورئال
بازدید آثار (73)
نقاشی تکنیک رنگ و روغن عنوان:این منم در آینه یا تویی برابرم سبک سورئالیسم با... ادامه
سبک:سورئالیسم(دریافتگرایی) تکنیک:راپید ابعاد 38×30 قیمت: 50هزار تومان آدرس اینست... ادامه
#تصویرسازی_علمی روند تجزیه بدن انسان سبک سورئالیسم رنگ و روغن 50×100
سبک سورئالیسم سال١٣٧٠ سایز ٥٠ در١٠٠ سانتیمتر رنگ روغن روی بوم اثر : حسین طالبی
Loading