1. علی ایزدپناه
    Follow
  2. سبک:سورئال+تلفیق تکنیک:سیاه قلم ۱۳ سال سابقه طراحی سیاه قلم

0 0 443
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
In time 1 زمان برای همه یکسان نیست...
13 0 5,351
محفل نقاشی و گرافیک
اثر دلقکها همیشه نمیخندند برگرفته از رمان عقاید یک دلقک نوشته هانریش بل
7 0 4,153
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
سبک:سورئال تکنیک:سیاهقلم چشم و گوش
10 0 2,903
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر:روشن فکر گاهی روشنی بیش از حد سرگیجه می‌آورد!؟
10 0 2,955
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: کمک کنید عشقی که مرده صورتی که پژمرده
12 0 5,108
محفل نقاشی و گرافیک
شکسته دل #طنزتلخ شکسته دل خمیده دل ولیکن یار نظر نمیکند
9 0 2,986
محفل نقاشی و گرافیک
صورتم کو...؟ اسید پاشی:شروع یک تاریکی روشن برای زنان زنده‌اند اما زندگی به کامشا... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیرین محسنی نسب
حسن تهرانی
مهشیدی