نتایج جست جو "زندگانی" در سایت 100هنر

بقلم 7میل ابعاد 25×17بدست آوربتی جانبخش وعیشی جاودانی کن حیات خضرخواهی فکر آب زندگانی کن
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهران گونجی نام اثر صنما..
سبک نقاشیخط(شکسته نستعلیق )
ابعاد ۳۵×۵۰
#شکسته نستعلیق
#هنر_گر_چه_نان _نمیشود_اما_شراب_زندگانی_است 
#استادحیدری
2 0 11,241
400,000 تومانخرید اثر
نام اثر صنما.. سبک نقاشیخط(شکسته نستعلیق ) ابعاد ۳۵×۵۰ #شکسته نستعلیق #هنر_گر_چه... ادامه
Loading