نتایج جست جو "زرنگاری" در سایت 100هنر

#تذهیب #شمسه #نقوش_هندسی #زرنگاری سایز:۷۳×۶۵ با پاسپارتو و قاب زهرا صدیقی توستانی
کتیبه #تذهیب #زرنگاری متریال:گواش_آبرنگ_طلا ۲۴ عیار زهرا صدیقی توستانی
نشان #تذهیب #زرنگاری متریال:گواش ،آبرنگ،طلا ۲۴ عیار زهرا صدیقی توستانی
#تذهیب #گل_و_مرغ #زرنگاری #نگارگری #نقاشی_ایرانی #شمسه متریال:گواش،آبرنگ،طلای ۲۴عیار ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا فایضی 60*35 اثر خوشنویسی روی کاغذ ابرو باد دست ساز آهار مهره شده و زرنگاری شده دستی
3 0 6,273
200,000 تومانخرید اثر
60*35 اثر خوشنویسی روی کاغذ ابرو باد دست ساز آهار مهره شده و زرنگاری شده دستی
#تذهیب #گل_ و_مرغ #نگارگری #نقاشی_ایرانی #زرنگاری متریال:گواش_آبرنگ_طلا۲۴عیار سایز ... ادامه
#تذهیب #نقوش_هندسی #زرنگاری #نقاشی_ایرانی #نشان متریال:گواش و آبرنگ زهرا صدیقی توستانی
#تذهیب #نقوش_هندسی #زرنگاری #شمسه #نقاشی_ایرانی سایز:۶۰×۵۲ با پاسپارتو و قاب زهرا صد... ادامه
#تذهیب #نقوش_هندسی #زرنگاری #شمسه #نقاشی_ایرانی سایز ۶۰×۵۱ با پاسپارتو و قاب زهرا صد... ادامه
Loading