هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: بزرگمهر حسین پور / اکریلیک روی بوم / نام اثر: دماوند
#فروخته_شد
فروخته شد
14 0 24,958
محفل نقاشی و گرافیک
150X120CM
هنرمند: بزرگمهر حسین پور / اکریلیک روی بوم / نام اثر: دماوند #فروخته_شد
هنر سایر محفل سایر هنر ها 100honar هنرمند: حسین آزادی
/ برنز
/ 1399
#فروخته_شد
#حسین_آزادی
#hoseinazadi
فروخته شد
6 0 24,810
محفل سایر هنر ها
33X40X27CM
هنرمند: حسین آزادی / برنز / 1399 #فروخته_شد #حسین_آزادی #hoseinazadi
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: بزرگمهر حسین پور
/ نام اثر: سیبیل نشینان اعلی حضرت
/ بکگراند کار نقره ای
/ اکریلیک روی بوم
#فروخته_شد
#بزرگمهر_حسین_پور
#bozorgmehrhoseinpour
فروخته شد
14 0 35,418
محفل نقاشی و گرافیک
130X100CM
هنرمند: بزرگمهر حسین پور / نام اثر: سیبیل نشینان اعلی حضرت / بکگراند کار نقره ... ادامه
19 2 14,222
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۲۲ عنوان اثر؛ باغ سنگی، هنرمند:الهام حسین پور
19 2 11,106
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۲۱,عنوان اثر : اعتراض ، هنرمند :الهام حسین پور
15 2 10,706
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم ،سال خلق ۲۰۲۰,عنوان اثر:مادر، هنرمند :الهام حسین پور
17 1 12,183
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۲۲,عنوان اثر:پوسیدگی، هنرمند: الهام حسین پور _فروخته شد
23 0 17,388
محفل نقاشی و گرافیک
50X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۲۲, عنوان اثر:همیشه کلاغ، هنرمند:الهام حسین پور،... ادامه
20 2 15,740
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ، 2021, عنوان اثر:کلاغ_هنزمند الهام حسین پور
14 1 11,870
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ ،سال خلق ۲۰۲۱,عنوان اثر:قلب درخت،از مجموعه بر ریشه هایمان را... ادامه
10 1 11,411
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
آکریلیک روی بوم دیپ دایره، سال خلق۲۰۱۹,از مجموعه درهم تنیده،(بدون عنوان، هنرمند:... ادامه
22 1 16,969
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ،سال خلق 2021,نام اثر: زیبا ،هنرمند الهام حسین پور
29 2 30,474
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ، سال خلق ۱۴۰۰, عنوان اثر: آغوش طبیعت ، هنرمند: الهام حسین پو... ادامه
12 1 17,587
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق۲۰۲۰, عنوان اثر: خانه ای برای خویشتن، هنرمند : الها... ادامه
8 2 18,273
محفل خوشنویسی
40X70CM
" ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست " خط: حس... ادامه
12 0 10,249
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۲۰, عنوان اثر:پرنده مردنی ست ، هنرمند :الهام حسی... ادامه
11 0 9,274
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۲۰۱۹, عنوان اثر؛ ترس ها، هنرمند : الهام حسین پور. ... ادامه
10 0 31,856
محفل خوشنویسی
50X70CM
نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد این اثر خوشنویسی منحصر بفرد بوده بخط نستعلیق در... ادامه
29 0 26,587
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم دیپ، سال خلق 2021، نام اثر: وارونگی ، هنرمند: الهام حسین پور
16 2 13,407
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۱۳۹۹, عنوان اثر:cancer(کنسر) از مجموعه گذر زمان، ه... ادامه
12 0 13,296
محفل نقاشی و گرافیک
60X90CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۱۴۰۰, عنوان اثر:نهان ( از مجموعه بر ریشه هایمان را... ادامه
13 0 12,175
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۱۳۹۹, عنوان اثر:کودکی، هنرمند: الهام حسین پور #نق... ادامه
12 5 8,003
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ دایره، سال خلق ۱۴۰۰, عنوان اثر:کلام ، هنرمند: الهام حسین پور... ادامه
9 0 6,107
محفل نقاشی و گرافیک
68X125CM
آکریلیک روی بوم دیپ ، سال خلق ۱۴۰۰, عنوان اثر:سوختن، هنرمند:الهام حسین پور
8 0 12,480
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
#طبیعت بیجان #ماهی #هنرمفهومی #رنگ و روغن الهام عبدالحسین پور_۱۴۰۱_رنگ روغن روی بوم
8 2 8,526
محفل نقاشی و گرافیک
45X60CM
#میکس مدیا #طبیعت #گل #بداهه الهام عبدالحسین پور _۱۳۹۶ اثر دارای قاب چوبی سفید میباشد
21 2 15,579
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
آکریلیک روی بوم دیپ ،سال خلق ۱۴۰۰, عنوان اثر؛آب حیات، هنرمند : الهام حسین پور #... ادامه
22 0 16,663
محفل نقاشی و گرافیک
40X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ، سال خلق ۲۰۲۱, عنوان اثر: آغوش، هنرمند الهام حسین پور_فروخته شد
18 0 17,116
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
آکریلیک روی بوم دیپ، سال خلق ۲۰۲۱, بدون عنوان، هنرمند:الهام حسین پور
Loading