#قطعه موج آهنگساز و اجرا علی عسگرلو ، تنبک وحید مرادی
تکنوازی تنبک قطعه ای از ساخته های استاد نوید افقه #تنبک #تمبک #کوبه ای
همنوازی تار و تنبک
#چهار نوازی قطعه #موج #آهنگساز و تنظیم #علی عسگرلو #سه تار علی عسگرلو #بم تار اصغر حی... ادامه
یه همنوازی دوستانه کمانچه رامین عبدالهی تنبک احسان سامانی
همنوازی بداهه تنبک و سه تار
تکنوازی تنبک
بداهه نوازی ضربی در ابوعطا تنبک علی فتعلیان تار حمید.پوراسداله خان
Loading