0 0 814
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه، #تنظیم_کننده و نوازنده‌ی #سه_... ادامه
2 0 2,612
محفل موسیقی
اجرای #تكنوازى و #دونوازی در #رادیو_فرهنگ #سه_تار: #شروین_رضائی #تنبک: فر... ادامه
1 0 3,351
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه و نوازنده‌ی #سه_تار: #شروین_رض... ادامه
1 0 4,874
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه و نوازنده‌ی #سه_تار: شروین_رضا... ادامه
1 0 5,270
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه و نوازنده‌ی #سه_تار: #شروین_رض... ادامه
1 0 8,363
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ #سرپرست_گروه و نوازنده‌ی #سه_تار: #شروین_رض... ادامه
2 2 7,858
محفل موسیقی
اجرای #دونوازی #گروه_دلنوا در دومین دوره‌ی جشنواره‌ی #صدای_پیاده_رو در حمایت از ... ادامه
10 1 5,706
محفل موسیقی
#علیرضا_حجازی #سنتور #دو_نوازی #چهار_مضراب اجرای چهارمضراب سنتور و دو نوازی سن... ادامه
2 2 13,652
محفل موسیقی
اجرای #گروه_دلنوا در #رادیو_فرهنگ "ضربی #دشتی" آهنگساز: شادروان استاد #ابوال... ادامه
7 2 14,704
محفل موسیقی
اجرا در دومین #جشنواره_امیرجاهد که منجر به کسب مقام برگزیده‌ی بخش #دونوازی ایران... ادامه
9 4 8,224
محفل موسیقی
#قطعه موج آهنگساز و اجرا علی عسگرلو ، تنبک وحید مرادی
1 0 2,406
محفل موسیقی
تکنوازی تنبک قطعه ای از ساخته های استاد نوید افقه #تنبک #تمبک #کوبه ای
2 0 1,228
11 1 4,963
محفل موسیقی
همنوازی تار و تنبک
8 5 13,671
محفل موسیقی
#چهار نوازی قطعه #موج #آهنگساز و تنظیم #علی عسگرلو #سه تار علی عسگرلو #بم تار اصغر حی... ادامه
6 0 7,570
محفل موسیقی
یه همنوازی دوستانه کمانچه رامین عبدالهی تنبک احسان سامانی
9 0 6,576
محفل موسیقی
همنوازی بداهه تنبک و سه تار
8 0 4,652
محفل موسیقی
تکنوازی تنبک
2 0 3,812
محفل موسیقی
بداهه نوازی ضربی در ابوعطا تنبک علی فتعلیان تار حمید.پوراسداله خان
Loading