1. فرزاد سلطانی
    Follow
  2. دانش آموخته موسیقی نوازنده تار و سه تار و عود

11 1 4,609
محفل موسیقی
همنوازی تار و تنبک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهران کردی
علی پیرهادی
محسن کاویان پور