1. فرزاد سلطانی
    Follow
  2. دانش آموخته موسیقی نوازنده تار و سه تار و عود

10 1 4,275
محفل موسیقی
همنوازی تار و تنبک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا مصدقی
پریسا دولت زاده
زانیار زمانی