نتایج جست جو "ایلتای_سید" در سایت 100هنر

6 1 4,487
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام اثر: راه پر شر‌ّ مواد و متریال: اکرلیک روی بوم #۱۳۹۸ # ایلتای_سید
12 2 5,594
محفل نقاشی و گرافیک
24X34CM
نام اثر:من و فانوس دریایی ترک شده ابعاد:24*34 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سی... ادامه
8 0 3,300
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
عنوان:رستم ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
15 1 8,068
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:خانه پروا_3 ابعاد:35*17 مواد و متریال:مداد رنگی روی مقوا #iltay_ili #ایلتای_سید
12 2 5,607
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
عنوان:خانه پروا_2 مواد و متریال:اکرلیک روی بوم ابعاد:30*30 #ایلتای_سید #iltay_ili
11 0 5,426
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
نام‌ اثر:خانه‌ی پروا ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
9 0 5,434
محفل نقاشی و گرافیک
32X36CM
نام اثر:قایق رهایی ابعاد:۳۲*۳۶ #دیجیتال #ایلتای_سید
2 0 2,033
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
نام اثر: کارگران مواد:مداد روی مقوا #ایلتای_سید
8 0 3,790
محفل نقاشی و گرافیک
30X41CM
نام اثر: « دیگه تقریبا نزدیک شدیم» ابعاد:۴۱*۳۰ مواد:مداد روی مقوا #ایلتای_سید
3 0 2,056
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: خانواده مواد: جوهر روی مقوا #ایلتای_سید #iltay_ili
8 1 3,200
محفل نقاشی و گرافیک
نام:گوشه ای از خاطرات شرق زمین (یک فریم تصویر سازی از داستان بودا) دیجیتال #... ادامه
10 2 3,858
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: سقف خانه‌ی پدری ابعاد:36*25 مواد:اکرلیک روی مقوا #iltay_sayyed #ایلتای_سید
6 2 2,061
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: سرگرمی‌های خیابانی ابعاد:30*24 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
5 2 2,161
محفل نقاشی و گرافیک
35X20CM
نام اثر: پرسه زنی رؤیا دیجیتال ابعاد:35*20 #iltay_ili #ایلتای_سید
7 0 2,620
محفل نقاشی و گرافیک
28X36CM
عنوان:از سرزمین ما برو بیرون ابعاد:28*36 مواد و متریال:اکرلیک روی مقوا # ilta... ادامه
Loading