نتایج جست جو "ایلتای_سید" در سایت 100هنر

نام اثر: سرگرمی‌های خیابانی ابعاد:30*24 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
نام اثر: سقف خانه‌ی پدری ابعاد:36*25 مواد:اکرلیک روی مقوا #iltay_sayyed #ایلتای_سید
نام اثر:من و فانوس دریایی ترک شده ابعاد:24*34 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سی... ادامه
نام اثر: پرسه زنی رؤیا دیجیتال ابعاد:35*20 #iltay_ili #ایلتای_سید
عنوان:رستم ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
عنوان:از سرزمین ما برو بیرون ابعاد:28*36 مواد و متریال:اکرلیک روی مقوا # ilta... ادامه
عنوان:خانه پروا_3 ابعاد:35*17 مواد و متریال:مداد رنگی روی مقوا #iltay_ili #ایلتای_سید
عنوان:خانه پروا_2 مواد و متریال:اکرلیک روی بوم ابعاد:30*30 #ایلتای_سید #iltay_ili
نام‌ اثر:خانه‌ی پروا ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
نام اثر:قایق کهن ابعاد:۳۲*۳۶ #دیجیتال #ایلتای_سید
Loading