1. ایلتای سید
    Follow
نام اثر: سرگرمی‌های خیابانی ابعاد:30*24 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
نام اثر: سقف خانه‌ی پدری ابعاد:36*25 مواد:اکرلیک روی مقوا #iltay_sayyed #ایلتای_سید
نام اثر:من و فانوس دریایی ترک شده ابعاد:24*34 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سی... ادامه
نام اثر: در راه خانه متریال: رنگ روغن روی بوم ابعاد: 60*80 #Iltay_ili
نام اثر: پرسه زنی رؤیا دیجیتال ابعاد:35*20 #iltay_ili #ایلتای_سید
عنوان:رستم ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
عنوان:دیو سفید ابعاد:24*14 #دیجیتال #iltay_ili
عنوان: تانک قدیمی ابعاد:33*20 دیجیتال #iltay_ili
عنوان:از سرزمین ما برو بیرون ابعاد:28*36 مواد و متریال:اکرلیک روی مقوا # ilta... ادامه
عنوان:خانه پروا_3 ابعاد:35*17 مواد و متریال:مداد رنگی روی مقوا #iltay_ili #ایلتای_سید
عنوان:خانه پروا_2 مواد و متریال:اکرلیک روی بوم ابعاد:30*30 #ایلتای_سید #iltay_ili
نام‌ اثر:خانه‌ی پروا ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
نام اثر: وداع مواد و متریال:آب‌رنگ و گواش روی مقوّا ابعاد:28*46 #iltay_ili
نام اثر:قایق کهن ابعاد:۳۲*۳۶ #دیجیتال #ایلتای_سید
نام اثر: در آخرین لحظات مواد:اکرلیک روی بوم ابعاد:25*35
#نام اثر: #چرخش ابعاد:30*47 مواد: مداد روی مقوا
مواد:دیجیتال ابعاد:59*40
مواد: مداد روی مقوا(قاب شده) ابعاد:31*46 نام اثر: چرخ سرمایه‌داری
مواد: مداد روی مقوا ابعاد:50*30 نام اثر: پایان معرفت
#مواد و متریال: #مداد روی مقوا #ابعاد:22*46 #نام اثر: درخت آوازخوان
متریال: مداد روی مقوا ابعاد:40*58
مواد: اکرلیک روی بوم ابعاد:40*30
نام اثر:رهدان دره‌ی اهریمنان ابعاد:46*64 دیجیتال
نام اثر: بازگشت ابعاد:1.5*50*70 ترکیبات:اکرلیک، رنگ روغن روی بوم
نام اثر: خدای مهر ابعاد:۷۰*۵۰ ترکیبات:رنگ روغن، اکرلیک روی بوم
نام اثر: راه و روش جنگ‌جو ابعاد:۱.۵*۴۹*۶۹ ترکیبات:اکرلیک، رنگ روغن روی بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه بحرانی
محمدشیخ میری
سارا صفوی