1. ایلتای سید
    Follow
0 0 16
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
نام اثر: کارگران مواد:مداد روی مقوا #ایلتای_سید
6 1 1,925
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نام اثر: راه پر شر‌ّ مواد و متریال: اکرلیک روی بوم #۱۳۹۸ # ایلتای_سید
5 0 2,252
محفل نقاشی و گرافیک
59X23CM
تصوری که در اندیشه خود برای شکار داشته ام را خواستم در قالب ادبیاتی استوار و زیب... ادامه
8 0 2,804
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: « دیگه تقریبا نزدیک شدیم» ابعاد:۴۱*۳۰ مواد:مداد روی مقوا #ایلتای_سید
3 0 1,065
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: خانواده مواد: جوهر روی مقوا #ایلتای_سید #iltay_ili
8 1 1,478
محفل نقاشی و گرافیک
نام:گوشه ای از خاطرات شرق زمین (یک فریم تصویر سازی از داستان بودا) دیجیتال #... ادامه
11 3 2,407
محفل نقاشی و گرافیک
«منتظر یک محصول خوب» ابعاد:30*70 دیجیتال #ili_iltay
6 2 1,179
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: سرگرمی‌های خیابانی ابعاد:30*24 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
10 2 2,647
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: سقف خانه‌ی پدری ابعاد:36*25 مواد:اکرلیک روی مقوا #iltay_sayyed #ایلتای_سید
12 2 3,536
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر:من و فانوس دریایی ترک شده ابعاد:24*34 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سی... ادامه
13 2 2,216
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: در راه خانه متریال: رنگ روغن روی بوم ابعاد: 60*80 #Iltay_ili
5 2 1,196
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: پرسه زنی رؤیا دیجیتال ابعاد:35*20 #iltay_ili #ایلتای_سید
8 0 2,467
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:رستم ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
3 0 1,226
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان: تانک قدیمی ابعاد:33*20 دیجیتال #iltay_ili
7 0 1,708
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:از سرزمین ما برو بیرون ابعاد:28*36 مواد و متریال:اکرلیک روی مقوا # ilta... ادامه
15 1 6,360
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:خانه پروا_3 ابعاد:35*17 مواد و متریال:مداد رنگی روی مقوا #iltay_ili #ایلتای_سید
12 2 4,217
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
عنوان:خانه پروا_2 مواد و متریال:اکرلیک روی بوم ابعاد:30*30 #ایلتای_سید #iltay_ili
11 0 4,355
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
نام‌ اثر:خانه‌ی پروا ابعاد:30*30 مواد: اکرلیک روی بوم #ایلتای_سید
11 1 5,132
محفل نقاشی و گرافیک
46X28CM
نام اثر: وداع مواد و متریال:آب‌رنگ و گواش روی مقوّا ابعاد:28*46 #iltay_ili
10 0 4,459
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: در آخرین لحظات مواد:اکرلیک روی بوم ابعاد:25*35
4 0 648
محفل نقاشی و گرافیک
#نام اثر: #چرخش ابعاد:30*47 مواد: مداد روی مقوا
23 0 9,560
محفل نقاشی و گرافیک
مواد:دیجیتال ابعاد:59*40
12 1 6,718
محفل نقاشی و گرافیک
مواد: مداد روی مقوا(قاب شده) ابعاد:31*46 نام اثر: چرخ سرمایه‌داری
7 0 1,743
محفل نقاشی و گرافیک
مواد: مداد روی مقوا ابعاد:50*30 نام اثر: پایان معرفت
17 1 7,657
محفل نقاشی و گرافیک
#مواد و متریال: #مداد روی مقوا #ابعاد:22*46 #نام اثر: درخت آوازخوان
8 1 1,464
محفل نقاشی و گرافیک
متریال: مداد روی مقوا ابعاد:40*58
17 0 6,138
محفل نقاشی و گرافیک
مواد: اکرلیک روی بوم ابعاد:40*30
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهدى سلامى ناصریان
آنا محمدی
Nazmandala