نتایج جست جو "آکریلیک" در سایت 100هنر

صد در صد و سی آکریلیک روی بوم
پنجاه در هفتاد با قاب شصت در هشتاد آکریلیک روی بوم
آکریلیک روی بوم صد و بیست در پنجاه
سی در چهل آکریلیک روی مقوا
آکریلیک روی مقوا باحاشیه قاب پنجاه در هفتاد
آکریلیک روی بوم صد در صد
آکریلیک روی بوم صد در صد
60*80 رنگ آکریلیک(Acrylic)
60*80 رنگ آکریلیک (Acrylic)
آشفتگی رنگ روغن-آکریلیک #اکسپرسیونیسم 50×35
جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد ابعاد 70 * 100 ترکیب مواد و آکریلیک روی بو... ادامه
هدف من در این اثر که به ابعاد ۱۸۰×۱۲۰ سانتی متر میباشد. نشان دادن جنبش ذرات هستی... ادامه
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
هدف از خلق این اثر که به ابعاد ۱۸۰×۱۲۰ می باشد، نشان دادن جنبش ذرات هستی است که ... ادامه
آکریلیک روی بوم سایز اثر ۱۳۰ ×۱۵۵ گذر سیاوش از آتش اثر مشترک سبک تلفیقی اکسپرس... ادامه
تابلو آکریلیک ابعاد ۱۰۰×۱۰۰
تابلو دکوراتیو،نقاشی آبستره،آکریلیک،۷۰×۷۰
مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود ابعاد ۳۵×۵۰ مرکب و آکریلیک روی مقوا
آکریلیک و روانویس روی مقوا سایز٥٠*٧٠سانتی متر #فروخته_شد
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
Loading