هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

1 0 469
محفل سایر هنر ها
30X58X10CM
متریال ترکیبی، سال خلق اثر 1400، نام اثر آغوش تو، هنرمند ساناز عرب احمدی.
2 0 2,324
محفل سایر هنر ها
10X32X10CM
صوفی تکنیک #اسمبلاژ متریال: برنج،آهن مرجان حسینی ۱۳۹۷
1 0 2,701
محفل سایر هنر ها
27X18X17CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
1 0 1,465
محفل سایر هنر ها
35X18X19CM
#مجسمه #ceramic 2020 زیبارویان تراش خورده از ویرانی مینا علیزاده
Loading