هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

15 1 11,152
محفل سایر هنر ها
40X70X15CM
#متریال میلگرد #سال خلق اثر ابان ۱۴۰۰ #نام اثر یاسمین #بهنام رحمتی
2 1 2,046
محفل سایر هنر ها
10X25X10CM
چوب و مس سال1392
3 1 3,617
محفل سایر هنر ها
37X77X33CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه عنوان : زایش متریال : چوب گردو سال خلق اثر 1396 _ تکم... ادامه
9 1 6,936
محفل سایر هنر ها
30X86CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه عنوان : کهنه فراق متریال : چوب گردو سال خلق اثر : 1402
12 3 12,738
محفل سایر هنر ها
5X30CM
متریال: چوب، شیشه سال خلق اثر: 1401 نام هنرمند: بابک احمدی
Loading