هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

2 4 91
محفل سایر هنر ها
9X32X13CM
نام اثر کتاب #دیوراما متریال #خمیرپلیمری #چوب #کاغذ تاریخ خلق اثر زمستان 1400 ن... ادامه
3 1 442
محفل سایر هنر ها
45X25X8CM
نام اثر:راهنما سبک:مدرن متریال:بتن سبک تکنیک:کاهشی تعداد:تک اثر سال خلق اثر... ادامه
3 0 906
محفل سایر هنر ها
16X26X9CM
نام اثر:عقل عشق شهوت سبک:مدرن متریال:بتن سبک تکنیک:کاهشی تعداد:تک اثر سال خ... ادامه
3 0 875
محفل سایر هنر ها
12X32X12CM
نام اثر:مانا سبک:مدرن متریال:بتن سبک تکنیک:کاهشی تعداد:تک اثر سال خلق اثر:1... ادامه
1 0 450
محفل سایر هنر ها
9X24X9CM
نام اثر:آغاز سبک: مجسمه مدرن متریال:بتن سبک تکنیک:کاهشی تعداد:تک اثر سال خل... ادامه
Loading