هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

2 0 2,193
محفل سایر هنر ها
10X46CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه ساز بدون عنوان متریال: چوب سال خلق: 1402
3 0 2,180
محفل سایر هنر ها
28X67CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه ساز بدون عنوان متریال: چوب سال خلق: 1399
2 0 2,192
محفل سایر هنر ها
53X69X20CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه ساز عنوان: عصیان متریال: چوب سال خلق:1400
1 0 2,376
محفل سایر هنر ها
52X42X32CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه ساز عنوان: خاورِ میانه متریال: چوب سال خلق: 1398 اس... ادامه
1 0 2,087
محفل سایر هنر ها
11X45X9CM
#مسعود سلیمانپور #مجسمه ساز عنوان: فراسو متریال: چوب سال خلق: 1401 استیتمنت... ادامه
Loading