هنر سایر

اثر خود را در موضوع مطرح شده و با توجه به نوع فایل خواسته شده(فیلم یا عکس یا صدا) ارسال کنید

خرید و فروش آثار مجسمه و حجم

محفل سایر هنر ها
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

گریم پیر کردن چهره
هنر سایر گریم پیر کردن چهره
بازدید آثار (6)

آثار سایر

متریال سیم گالوانیزه ابعاد ۲۰×۱۶ پایه چوب
متریال سیم ابعاد ۱۲×۱۶
هنر سایر محفل سایر هنر ها حسین رحمانیان  تابلو معرق چوب آیه شریفه وان یکاد در ابعاد 80 در 50 سانتی متر.
#کاردست
8 2 1,830
1,000,000 تومانخرید اثر
تابلو معرق چوب آیه شریفه وان یکاد در ابعاد 80 در 50 سانتی متر. #کاردست
Loading