1. ارغوان مناجاتی
    Follow
  2. رغوان مناجاتي متولد ١٣٦٣ تهران فارغ التحصيل رشته گرافيك * شركت در نمايشگاه گروهي گالري شمس زمستان ١٣٩١ * شركت در نمايشگاه گروهي نقش در نقش، موزه هنرهاي معاصر فلسطين ارديبهشت ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي نگاه ما، گالري احسان ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي هنرجويان استاد ايرج شافعي، آرت تايم گالري خرداد ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي رقص رنگ، كالري آيريك تيرماه ١٣٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي طرح و نقش گالري آيريك شهريور *شركت در نمايشگاه گروهي درون گالري شلمان آذر ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي تناقض گالري خانه عكاسان جوان دي ماه ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي خطوط مبهم گالري احسان بهمن ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي حركت گالري آرت تايم بهمن ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي فراز گالري شلمان اسفند ٩٧

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پیام خلیلی
افسانه طوطیان
مریم جاویدی