1. ارغوان مناجاتی
    Follow
  2. رغوان مناجاتي متولد ١٣٦٣ تهران فارغ التحصيل رشته گرافيك * شركت در نمايشگاه گروهي گالري شمس زمستان ١٣٩١ * شركت در نمايشگاه گروهي نقش در نقش، موزه هنرهاي معاصر فلسطين ارديبهشت ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي نگاه ما، گالري احسان ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي هنرجويان استاد ايرج شافعي، آرت تايم گالري خرداد ١٣٩٧ * شركت در نمايشگاه گروهي رقص رنگ، كالري آيريك تيرماه ١٣٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي طرح و نقش گالري آيريك شهريور *شركت در نمايشگاه گروهي درون گالري شلمان آذر ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي تناقض گالري خانه عكاسان جوان دي ماه ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي خطوط مبهم گالري احسان بهمن ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي حركت گالري آرت تايم بهمن ٩٧ *شركت در نمايشگاه گروهي فراز گالري شلمان اسفند ٩٧

تکنیک اکرلیک ابعاد ٧٠*١٠٠
سوره اخلاص خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*٣٥ #کوفی_بنایی #... ادامه
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی ... ادامه
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی ... ادامه
ما هیچ ما نگاه خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*٢٥ #کوفی_بنایی... ادامه
ما هیچ ما نگاه خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*٢٥ #کوفی_بنای... ادامه
ما هیچ ما نگاه خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*٢٥ #کوفی_بنایی... ادامه
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ٢٥*٣٥ ... ادامه
دلتنگم و دیدار تو درمان من است خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی ابعاد ٢٥*٢٥ ... ادامه
ماییم که از بادخ بی جام خوشیم خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*... ادامه
سخن بیرون مگو از عشق سعدی خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی دیپ ابعاد ٢٥*٢٥ ... ادامه
نگارینا دلم بردی خدایم بر تو داور باد خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی ابعاد ٢... ادامه
خط کوفی بنایی پرینت بر روی شاسی ابعاد ٢٥*٢٥ #کوفی_بنایی #ارغوان_مناجاتی
نام اثر:از قالب خو بیرون بیا تکنیک اکرلیک روی بوم همراه با ورق نقره ابعاد١٠٠*٧٠ ... ادامه
عنوان اثر: صلح تکنیک: اکرلیک ابعاد ١٠٠*٧٠
تکنیک اکرلیک ابعاد ١٠٠*٧٠
تکنیک اکرلیک ابعاد ٣٠*٢٠ ارغوان مناجاتی
نام اثر: دل آرام تکنیک اکرلیک ابعاد ٥٠*٧٠ #arghvanmonajati #ارغوان_مناجاتی
ابعاد ٩٠*٧٠ تکنیک اکرلیک #فروخته_شد
نام اثر ایران تکنیک اکرلیک ابعاد ٤٠*٥٠
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد شکورزاده
حامدوثوقی
محمد محمدی