1. باربدیزدانی
    Follow
  2. کارشناس خط وگرافیک مدرس دانشگاه و انجمن خوشنویسان ایران عضوموسسه توسعه هنرهای تجسمی مدرس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران دانشجوی نمونه کشوری رشته هنر 1397 دانشجوی برگزیده جشنواره ملی رویش موسس آکادمی هنرهای تجسمی اکسپرسیو شرکت در دهها نمایشگاه داخلی و خارجی موسس انجمن خوشنویسان واحد آزادی تهران برگزاری 5 نمایشگاه انفرادی در تهران دارای عناوین مختلف کشوری در جشنواره های ملی و...

6 1 1,904
محفل خوشنویسی
40/40 افسانه پرواز . بوم
4 0 1,723
محفل خوشنویسی
90/90 بوم .جور دیگر باید دید
20 0 2,288
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه موازات جنون
13 0 2,168
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه ی جور دیگر باید دید
16 0 3,319
محفل نقاشی و گرافیک
قاب و پاسپارتو . اکرولیک روی مقوا ... اندازه 120 /85
15 0 3,789
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک روی بوم . اندازه 95+150
16 0 5,876
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی مدرن . اکرولیک روی بوم .100/70
22 0 3,760
محفل خوشنویسی
رنگ اکرولیک روی مقوا . اندازه اثر 120+80 با قاب و پاسپارتو
22 1 3,741
محفل خوشنویسی
رنگ اکرولیک روی مقوا / اندازه 120+80 با قاب و پاسپارتو . خلق اثر 1395 ..
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مراد فتاحی
امیر مهدی پیش بین
محمدرضا عزیزی