1. شهریار خالدیان
    Follow
11 1 4,547
محفل خوشنویسی
خط استاد هادی پرزاد تذهیب شهریار خالدیان متریال : مقوا مرکب گواش ابعاد : 52/8... ادامه
12 1 5,868
محفل خوشنویسی
خط استاد سیدعلی موسوی تذهیب شهریار خالدیان ابعاد : 385mm*485mm متریال مقوا ،... ادامه
13 0 10,874
محفل سایر هنر ها
تابلو تذهیب و طراحی سنتی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیه نوحی اقدمی
Gholamreza safaralizadeh
معین شماعی چهارسوقی